Johanna Hofleitner
Ausgestellt in Wien. Galerie Julius Hummel
In: Kurier, 10.11.1995.
Back to top