Wiener Fotografie

Teil 2: Subjektives
Fotogalerie WUK, Vienna
01/09/85 till 30/09/85

Renate Bertlmann (A) / Heinz Cibulka (A) / Margit Hinke (A) / Birgit Jürgenssen (A) / Barbara Krobath (A) / Maria Theresia Litschauer (A) / Walter K. Mirtl (A) / Pierre Schramml (A) / Christian Michael Springer (A) / Josef Wais (A)

Back to top